குறத்தி முடுக்கு – ஜி.நாகராஜன்

'நாளை மற்றுமொரு நாளே' மாதிரியான களம் கொண்ட நாவல் - 'ஒரு மாதிரியான' என்று ஒதுக்கக்கூடிய காலத்தில் - 1960களில் எழுதப்பட்ட நாவல். சமுதாயத்திற்கு பயந்து யாவரும் ஒதுக்கும் ஏரியா, ஆனால் கள்ளத்தனமாக ஒதுங்க விரும்புவது இந்த 'குறத்தி முடுக்கு'. அதனால்தான் ஜி.நாகராஜன், 'இதையெல்லாம் எழுதவேண்டுமா என்று கேட்டு தப்பிக்கப் பார்க்காதீர்கள்; வேண்டுமானால் ஏன் இப்படி நடக்கிறது என்று கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்' என்று முதலிலேயே, யோக்கியமாக நடிக்காதீர்கள் என்று கூறிவிடுகிறார். கதையின் crux இதுதான் - ஊரின் மத்தியில் … Continue reading குறத்தி முடுக்கு – ஜி.நாகராஜன்