ஞானக்கூத்தனின் கவிதைகள் பொதுவாகவே கதைச் சொல்லும் தன்மையைக் கொண்டிருக்கும். ஒரு முழுமையான கதையமைப்புடன் வேறொரு அர்த்தத்தைக் கொண்ட குறிப்புடன் கூடிய கவியமைப்பு அவருடையது. ‘அன்று வேறு கிழமை’ தொகுதியில் இருக்கும் ஒவ்வொரு கவிதையும் வெவ்வேறு விதமான தளங்களைக் கொண்டு, படிக்கும் நமக்கு  புது அனுபவத்தை புன்முறுவலுடன்  தரவல்லது.
image262-800x800
யாரோ முனிவன் தவமிருந்தான்
வரங்கள் பெற்றான் அதன் முடிவில்
நீர்மேல் நடக்க தீபட்டால்
எரியாதிருக்க என்றிரண்டு 

ஆற்றின் மேலே அவன் நடந்தான்
கொடுக்குத் தீயைச் சந்தனம் போல்
உடம்பில் பூசிச் சோதித்தான்
மக்கள் அறிந்தார் கும்பிட்டார் 

மறுநாள் காலை நீராட
முனிவன் போனான் ஆற்றுக்கு
நீருக்குள்ளே கால்வைக்க
முடியாதவனாய்த் திடுக்கிட்டான்

கண்ணால் கண்டால் பேராறு
காலைப் போட்டால் நடைபாதை
சிரித்துக் கொண்டு கண்ணெதிரே
ஆறு போச்சு தந்திரமாய்

காலைக் குளியல் போயிற்றா
கிரியை எல்லாம் போயிற்று
வேர்த்துப் போனான். அத்துளிகள்
உடம்பைப் பொத்து வரக்கண்டான்

யாரோ பிணத்தைக் கண்டெடுத்தார்
செத்துப் போக ஒரு நாளில்
தீயிலிட்டார். அது சற்றும்
வேகாதிருக்கக் கைவிட்டார்

நீரின் மெலே நடப்பதற்கும்
தீயாலழியா திருப்பதற்கும்
வரங்கள் பெற்ற மாமுனிவன்
மக்கிப் போக நாளாச்சு 🙂

‘ஸ்ரீலஸ்ரீ’ –  இக்கவிதையில் வரும் போலி முனிவன் ஒரு முட்டாள். தான் வாங்கிய வரமே தனக்கு எதிராகி அழிகிறான் என்று வேடிக்கையாக ஒரு சிறுகதைப் போல் சொல்லியிருக்கிறார். படித்து முடித்ததும் கண்டிப்பாக ஒரு மெல்லிய சிரிப்பு நம்மை மீறி வருவது ஞானக்கூத்தனின் கவித்திறமை. ஆனால், அடுத்த நொடியே நாம் வாழும் வாழ்வின் அர்த்தம் தான் என்ன?, என்கிற கேள்வி சட்டென்று நம்மைத் துளைக்கிறது. எதையெதையோ தேடி அலைந்து, நாம் எதிர்பார்த்ததையெல்லாம் அடைந்து விட்டோம் என்று நினைத்தால், நாம் இழந்தது அடைந்ததை விட அதிகம் என்பதுதான் உண்மை. இதை உணரும் போது இக்கவிதை முழுமையடைவதையும் உணரலாம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s