சந்திரஹாசம்

ஆடம்பரமும் அனாவச்ய விளம்பரமும் அதிகமோ என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது - புத்தக அலங்கரிப்பிலும், Bala Shanmugathin கார்டூனிலும் (நிறைய படங்களில் உயிரே இல்லை, சில படங்களில் உள்ள முக அமைப்பில் ஜீவனே இல்லை, மேலும் சில முகங்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது). சு.வெ. யின் எழுத்து நன்றாக உள்ளது, ஆனால் ரெண்டு அல்லது நான்கு பக்கத்தில் சொல்ல வேண்டியதை ஒரு முழு (தேவையற்ற) ஆர்ப்பாட்டமான ஜிகினா புத்தகத்தில் சொல்லும் போது ரொம்ப நல்லவே dilute ஆகி … Continue reading சந்திரஹாசம்