தேகம்

பின்நவீனத்துவ பாணியில் எழுதினால், நான்லீனியர் மாடலில் வசதியாக எதை வேண்டுமானாலும் சம்பந்தா சம்பந்தமில்லாமல்  எந்தப்பக்கத்திலும் ஆரம்பிக்கலாம்...இழுக்கலாம்...முடிக்கலாம்...என்று சிலர் நினைத்து எழுதுகிறார்கள். இது எழுதுபவர்க்கு வசதியானது, ஆனால் படிக்கும் நமக்குத் தான் இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு அறிவு முதிர்ச்சி வளரவில்லையோ என்ற சந்தேகம் எழுகிறது.  இருந்தாலும் மனம் தளராமல் திரும்பவும் படித்தாலும் ஒட்டவே இல்லை...ஏனென்றால் இந்நாவலின் எழுத்தில் sincerity இல்லை. ஆனால் எடுத்துக் கொண்ட கதைக்களம் மாறுபட்ட ஒன்று - வதை; இந்தச் சமுதாயத்தில் வதை என்பது எங்கும் … Continue reading தேகம்