கன்னி – J. பிரான்சிஸ் கிருபா

பித்தின் உச்சம் நாவலின் ஓரிடத்தில் அமலாவைப் பற்றி ஆசிரியர் JFK (ஜெ. பிரான்சிஸ் கிருபா) இவ்வாறு விளிக்கிறார் "பனிமலர் போலும் இளவரசி போலும் காட்சித் தந்தாள்" என்று.  ஆம்...இந்தக் கன்னி ஒரு இளவரசி - இளவரசி எங்கிருப்பாள்? அரண்மனை தர்பாரிலே, ராஜ சிம்மாசனத்தில் பொலிவோடு பேரழகியாக வீற்றிருப்பாள் தானே? அப்படி ஒரு அழகியை நாம் சாதாரணமாக தரிசனம் செய்யமுடியுமா...ம்ஹூம்...முதலைகள் இருக்கும் அகழியைத் தாண்டவேண்டும், கோட்டை கொத்தளங்களைக் கடக்க வேண்டும், வாயில் காப்போனிடம் அனுமதிப் பெற்று, பின்பு ராஜ வீதியை … Continue reading கன்னி – J. பிரான்சிஸ் கிருபா