‘பொன்னியின் செல்வன்’ – என் பார்வை

கல்கியின் 'பொன்னியின் செல்வன்' ஒரு Magnum Opus என்றால் மிகையாகாது. இந்த புத்தகத்தை படிக்கும் போது சில எண்ணங்கள் என்னுள் எழுந்தன... # ஒரு தமிழனாக இந்த புத்தகத்தை 39 வருடங்களாக படிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எழாமல் நாட்களை வீணடித்தேனே என்று வெட்கம் அடைந்தேன். # ஒவ்வொரு தமிழனும் இந்த கதையை படிக்காமல் இறுதி யாத்திரையை மேற்கொள்ள கூடாது # இன்னும் எத்தனை தமிழன் இந்த கதையை பற்றி தெரியாமலும், தெரிந்தும் படிக்காமல், வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள்? … Continue reading ‘பொன்னியின் செல்வன்’ – என் பார்வை