ஒரு கடலோர கிராமத்துக் கதை – தோப்பில்

என்னுடைய முதல் முஸ்லீம் communityயின் கதை வாசிப்பு அனுபவம். இந்த கதை 'தேங்காய் பட்டினம்' என்ற கடலோர கிராமத்தையும், அதில் உள்ள வட்டார சொற்கள் பேசும் கதாபாத்திரங்களும், அவர்களின் மூட நம்பிக்கைகளும், ஏன் எதற்கென்று கேட்காமல் முதலாளித்துவ அடிமைகளாக வாழும் மடத்தனத்தை தோலுரித்து காட்டுகிறது. முஸ்லீம் சமூகம் ஒரு sand box முறையில் வாழும் ஒரு community. அவர்களின் பழக்க வழக்கங்கள் அவ்வளவாக வெளியில் தெரிவதில்லை. பள்ளிவாசல் தொழுகையில் அனைவரும் சமம், ஜாதி ஏற்றத் தாழ்வுகள் இல்லை … Continue reading ஒரு கடலோர கிராமத்துக் கதை – தோப்பில்